Reference

Dugogodišnje iskustvo, vezanih za rešavanje komunalne infrastrukture, koje je osnovni temelj uspešnosti našeg poslovanja, je rezultiralo da uspešno uradimo preko 120 projekata u periodu od 7 godine. Tokom ovog perioda možemo se pohvaliti uspešnom saradnjom sa preko 20 opština i javnih preduzeća na teritoriji Srbije i Crne Gore.

Izabrane reference od 2010-2013 - WIGA PROJECT GROUP doo

OPŠTINA KLIJENT NAZIV USLUGE OPIS USLUGE Godina
Ada Opština ADA Glavni projekat  Sekundarna kanalizaciona mreža u gradskom naselju Ada, sa prikazom i rešavanjem svih kućnih priključaka na novoprojektovanu mrežu. Ukupna dužina sekundarne mreže oko 10 km.  2013
Tutin Opština Tutin/UN-EUPROGRES Idejni i glavni projekat Primarna kanalizaciona mreža za naselje Tutin i glavni kolektor ka budućem PPOV. Ukupna dužina kanalizacionih kolektora 10km, prečnici od DN250 - DN700 2013
Opština     Tutin Idejni i glavni projekat Regulacija Svračićkog potoka u dužini od 950,0m 2013
Lajkovac Direkcija za izgradnju Lajkovca Glavni projekat  Izgradnja saobraćajnice sa kišnom i kanalizacionom mrežom duž planirane ulice Vojvode Milenka. Dužina saobraćajnice 650,0m. Kišna kanalizacija od Ø300 do Ø800. 2013
Glavni projekat  Kanalizaciona sekundarna mreža za nekoliko ulica u Lajkovcu. Ukupna dužina oko 1000,0m.  2013
Angola Planum Idejno rešenje Vodosnabdevanje, vodovodna mreža, hidrantska mreža i kanalizaciona mreža za vojnu bazu u Lubangu, republika Angola. Projektom obuhvaćena razvodna cevna mreža, bunari, pumpne stanice, hidraulički modeli, mini postrojenja za prečišćavanje otpadne vode kao i hlorinatorske i buster stanica.    2010-2013
Idejno rešenje Odvodnjavanje rulne piste i ostalih aerodromskih površina za aerodorom u Lubangu. 
Ražanj Fond za razvoj Idejni i glavni projekat Glavni kanalizacioni kolektori sa sekundarnom mrežom naselja Skorica i Smilovac. Ukupna dužina preko 15km. 2013
Idejni i glavni projekat Glavni kanalizacioni kolektori sa sekundarnom mrežom naselje Vitoševac. Ukupna dužina preko 12km.
Požarevac JKP Vodovod i kanalizacija Idejni i Glavni projekat Izrada Idejnog i Glavnog projekta glavnog fekalnog kolektora kroz naselja Poljana, Prugovo i Lučica sa priključkom na Ljubičevski kolektor u dužini od 11 km sa 7 crpnih stanica. Prečnik 250-400mm 2012
Valjevo  JKP Vodovod i kanalizacija Generalni projekat vodosnabdevanja Izrada Generalnog projekat sa predhodnom studijom opravdanosti za sva naselja opštine Valjevo. Detaljna razrada koncepta vodosnabdevanja sa osloncem na buduću akumulaciju Stubo-Rovni. Projektovano i hidraulički analizirano 75 naseljenih mesta, sa preko 200km novoprojektovane vodovodne mreže, više od 30 rezervora i 15 pumpnih stanica.  2011
Generalni projekat kanalizacije Izrada Generalnog projekat sa predhodnom studijom opravdanosti za sva naselja opštine Valjevo. Detaljna razrada koncepta kanalizacione mreže sa osloncem na postojeće PPOV u Valjevu. Projektovano i hidraulički analizirano 75 naseljenih mesta, sa preko 400km novoprojektovane kanalizacione mreže, više od 10 mini bioloških postrojenja za prečišćavanje i  10 crpnih stanica.  2011
Idejni i Glavni projekat Izrada tehničke dokumentacije za vodosnabdevanje naselja Divci. Glavni tranzitni i distributivni evovod dužine preko 10km, rezervoar od 150m3. 2012
Glavni projekat Sekundarna vodovodna mreža za naselje Divci. Ukupna dužina 5000,0m 2013
Mali Zvornik JKP Drina Generalni projekat kanalizacije Izrada Generalnog projekat sa predhodnom studijom opravdanosti za sva naselja opštine Mali Zvornik. Detaljna razrada koncepta kanalizacione mreže u Malom Zvorniku. Projektovano i hidraulički analizirano 15 naseljenih mesta, sa preko 100km novoprojektovane kanalizacione mreže, više od 5 mini bioloških postrojenja za prečišćavanje i  preko 10 crpnih stanica.  2010
Glavni projekat Mini paket postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda od 500 ES u MZ Donja Mala. Komplet građevinski, elektro i hidromašinski projekat 2011
Idejni i Glavni projekat Mini paket postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda od 2x200 ES u MZ Sakar(SBR tehnologija). Komplet građevinski, elektro i hidromašinski projekat sa saobraćajnicom oko postrojenja i nivelacijom terena. U sklopu ovih aktivnosti kompletno je rešena kanalizaciona mreža za celo naselje u dužini od 7 km i 4 crpne stanice. 2012
Idejni i Glavni projekat Mini paket postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda od 2x700 ES (SBR tehnologija) u MZ Brasina. Komplet građevinski, elektro i hidromašinski projekat sa saobraćajnicom oko postrojenja i nivelacijom terena. U sklopu ovih aktivnosti kompletno je rešena kanalizaciona mreža za celo naselje u dužini od 13 km i 2 crpne stanice. 2012
Smederevo JKP Vodovod i kanalizacija Glavni projekat Izrada tehničke dokumentacije kompletene razvodne vodovodne mreže sa kućnim priključcima za naselje Saraorci. Dužina mreže preko 17km. 2012
Glavni projekat Izrada tehničke dokumentacije kompletene razvodne vodovodne mreže sa kućnim priključcima za naselje Osipaonica. Dužina mreže preko 25km. 2012
Tivat Opština Tivat Idejno rešenje Izrada Idejnog rešenja sa predhodnom studijom investicionog ulaganja u vodosnabdevanju poluostrva Luštica. Detljan koncept i hidraulička analiza je sprovedena za domocijalno stanovništvo i buduće turističke kapacitete. Ukupna vodovodna mreža preko 30km, sa 4 rezervoara.  2010
Glavni projekat Izrada tehničke dokumentacije za glavni tranzitni cevovod od priključka na Regionalni vodovod ka Luštici. Projektovan cevovod DN450mm,NP16bar u dužini 2,5km u terenu podložnom visokim nivoem morske vode.  2010
Bar Opština Bar Tehnička kontrola U sklopu KFW programa za Crnogorsko primorje, za opštinu Bar je urađeno 16 Glavnih projekata kanalizacione mreže preko 20km,5 pumpnih stanica, 2 ispusta u more za Sutomore i Bar. Takođe je urađen i Idejni projekat PPOV Bar za 90000ES. Tehnička dokumentacija je urađena od strane Nemačke konsultantske kuće, dok je Wiga Project Group imala zadatak da izvrši kompletnu reviziju svih projekata kao konsultant opštine Bar.  2010
Vršac Institut za puteve, Evropska komisija, MISP Stručni nadzor U okviru Nadzornog tima, naš zadak je bio da vršimo stručni nadzor nad radovima za izgradnju vodovodne mreže, kanalizacione mreže i atmesfroskog kolektora pri izgradnji Tehnološkog parka u Vršcu. Investitor je bila Evropska komisija, koja je u saradnji sa MISP-om sprovela tender po FIDIC-u za izgradnju. U okviru nadzora, pratila se investicija, tehničko izvođenje radova, pisanje "Progress Report"-a, praćenje podbušivanja prečnika zaštitne kolone od čelika DN1700mm ispod međunarodnog koloseka za kišni kolektor.  2010
Krnješevci SCANIA Tehnička kontrola i Stručni nadzor U okviru izrade projektno-tehničke dokumentacije za komercijalno-servisni centar u Krnješevcima za SCANIA, izvršena je tehnička kontrola Glavnih projekata vodovod i kanalizacije. U okviru tima Stručnog nadzora nad izvošenjem vrši se kontrola izvedenih radova, finansija i kvaliteta opreme za vodovod ikanalizaciju. U sklopu radova predvišen je rezervoar od 100m3, pumpna stanica za hidrantsku mrežu, mini-bioločki prečišćivač od 20ES i 2 velika separatora za ulja i masti za kišnu vodu. 2012

 

 

Reference arhiva »

 

vrh

O nama
Galerija
Kontakt