Reference - arhiva

Dugogodišnje iskustvo, vezanih za rešavanje komunalne infrastrukture, koje je osnovni temelj uspešnosti našeg poslovanja, je rezultiralo da uspešno uradimo preko 120 projekata u periodu od 7 godine. Tokom ovog perioda možemo se pohvaliti uspešnom saradnjom sa preko 20 opština i javnih preduzeća na teritoriji Srbije i Crne Gore.

 

Referenc Lista za Vodovod


Objekat Faza projekta Lokacija Godina Galerija
Vodosnabdevanja Lebana (glavni dovod, postrojenje za prečišćavanje, razvodna mreža, rezervoarska zapremina I I II visinske zone) GLAVNI Lebane 1981  
Vodosnabdevanja Jagodine sa postrojenjem za prečišćavanje pitke vode GLAVNI Jagodina 1981  
Vodosnabdevanja Smederevske Palanke GLAVNI Smederevska Palanka 1993  
Vodosnabdevanja južnog dela opštine Lazarevac IDEJNI Lazarevac 2001  
Vodosnabdevanje Lajkovca GLAVNI Lajkovac 2002  
Vodosnabdevanja Nikšićke Župe (3 visinske zone) IDEJNI Nikšić 2004  
Vodosnabdevanje opštine Ljig sa predhodnom studijom opravdanosti GENERALNI Ljig 2006*  
Glavni dovodni cevovoda za vodosnabdevanje od izvorišta “Ba” do naselja Ljig GLAVNI Ljig 2007  
Primarna vodovodna mreža I visinske  zone naselja Ljig (rezervoar I visinske zone, vodovodna mreža, postrojenje za podizanje pritiska za II visinsku zonu) IDEJNI Ljig 2007  
Vodovodna mreža naselja Belanovica GLAVNI Belanovica, opština Ljig 2007  
Magistralni  cevovodi naselja Salakovac IDEJNI I GLAVNI Salakovac, opština Malo Crniće 2007  
Sekundarna vodovodna mreža naselja Draževac IDEJNI I GLAVNI Draževac, opština Obrenovac 2007 Galerija
Magistralni cevovod od naselja Salakovac do industrijske zone "Salakovac" IDEJNI I GLAVNI Salakovac, opština Malo Crniće 2007  
Rekonstrukcije vodovodnog sistema  „Lukavica“ IDEJNI I GLAVNI Nikšićka Župa, Nikšić 2008 Galerija
Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Dudovi GLAVNI Obrenovac 2008  
Vodosnabdevanje opštine Arilje sa predhodnom studijom opravdanosti GENERALNI Arilje 2008  
* Svi projekti do 2007. su izbor nekih od ličnih refernci vlasnika preduzeća Miroljuba Gaon, dipl.inž.građ, od 2007. je refernac lista WIGA PROJECT GROUP.

vrh

Referenc Lista za Kanalizaciju


Objekat Faza projekta Lokacija Godina Galerija
Postrojenje za prečišćavanje otpadne vode Petrovca na Mlavi GLAVNI Pertrovac na Mlavi 1982  
Otpadne industrijske vode Prahovo GLAVNI Prahovo 1990  

Kanalizaciona mreža Lajkovca sa postrojenjem za prečišćavanje

IDEJNI Lajkovac 2000  

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Lajkovca

GLAVNI Lajkovac 2002  

Kanalizaciona mreža Lebana sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda

GLAVNI Lebane 2004  
Sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda Sopota sa predhodnom studijom opravdanosti GENERALNI Sopot 2007*  

Kanalizaciona mreža naselja Belanovica

IDEJNI Belanovica, opština Ljig 2007  

Sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda naslja Barič

IDEJNI  Barič, Opština Obrenovac 2007  

Sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda naselja Zvečka

IDEJNI Zvečka, Opština Obrenovac 2007  

Kanalizaciona mreža MZ Belo Polje

IDEJNI I GLAVNI MZ Belo Polje, Obrenovac 2008  

Sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda Lajkovca sa predhodnom studijom opravdanosti

GENERALNI Lajkovac 2008  

Feklani kolektor na Valjevskom putu

IDEJNI I GLAVNI Obrenovac 2008  

Sanacije, rekonstrukcije i projektovanje novih deonica glavnih fekalnih kolektora u sistemu kanalizacione mreže Oberenovca

IDEJNI I GLAVNI Obrenovac 2008  
Svi projekti do 2007 su izbor nekih od ličnih refernci vlasnika preduzeća Miroljuba Gaon, dipl.inž.građ, od 2007 je refernac lista WIGA PROJECT GROUP

vrh

 

Referenc Lista za Unutrašnje Instalacije


Objekat Faza projekta Lokacija Godina Galerija
Unutrašnje instalacije vodovoda,  kanalizacije, hidrantske mreže i sprinkler instalacija za stambeno-poslovni objekat u ul. Stanka Vraza GLAVNI Zvezdara, Beograd 2007  
Unutrašnje instalacije vodovoda,  kanalizacije, hidrantske mreže i sprinkler instalacija za stambeno-poslovni objekat u ul. Gružanska 10 GLAVNI Crveni krst, Beograd 2007  
Unutrašnje instalacije vodovoda,  kanalizacije, hidrantske mreže  za stambeno-poslovni objekat u ul. Gružanska 2 GLAVNI Crveni krst, Beograd 2007  
Unutrašnje instalacije vodovoda,  kanalizacije, hidrantske mreže  za komercijalo-poslovni objekat groblja "ZBEG" GLAVNI Krnjača, Beograd 2007  

Dopuna glavnim projektima i projekti izvedenog stanja upravne zgrade "Farmalogist" u ul. Mirjevski bulevar:

  • unutrašnje instalacije kanalizacije i hidrantske mreže
  • unutrašnje termotehničke instalacije
  • unutrašnje instalacije slabe struje
  • elektroenergetske instalacije i elektromotorni pogon
  • arhitektonsko - građevinski projekat
GLAVNI Palilula, Beograd 2008  
Unutrašnje instalacije vodovoda,  kanalizacije, hidrantske mreže višenamnske Sportske hale "Bagremar" u Pančevu IDEJNI I GLAVNI Pančevo 2008  

vrh

Referenc Lista Ostalih Projekata


Objekat Faza projekta Lokacija Godina Galerija
Projekat hlorisanje vodovodne mreže u Slavkovici ( dovod, hlorinatorska oprema i tehnologija sa potrebnim objektom i el. napajanjem) IDEJNI Slavkovica, opština Ljig 2007  
Dopuna glavnog projekta u delu zaštite zemljišta površinskih i podzemnih voda regionalne deponije „Duboka“ u Užicu GLAVNI Užice 2007  
Drenaže oko hale za male sportove GLAVNI Lajkovac 2007  
Drenaže oko O.Š. „ Mile Dubljević“ GLAVNI Lajkovac 2007  
Spoljne instalacije vodovoda, kanalizacije, atmosferske kanalizacije i hidrantske mreže unutar industrijske zone „Salakovac“ IDEJNI I GLAVNI opština Malo Crniće 2008  
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu industrijske zone „ Salakovac“   opština Malo Crniće 2008  
Fekalni kolektor, atmosferski kolektor i vodovodna mreže u Tamnavskoj ulici IV faza IDEJNI I GLAVNI Obrenovac 2008  

vrh

Izvršene Tehničke Kontrole


Naziv tehničke kontrole Godina
Tehnička kontrola Glavnog projekta Dovodni cevovod od izvorišta "Ba" do nasleja Ljig 2007
Tehnička kontrola Glavnog projekta TT infrastrukture - razvod u industrijskoj zoni " Zmič" - Paraćin 2007
Tehnička kontrola  Glavnog projekta TT infrastrukture - dovod do industrijske zone " Zmič" - Paraćin 2007
Tehnička kontrola  Glavnog projekta izmeštanja dela vodovodne mreže Barič - Mala Moštanica 2007
Tehnička kontrola  Glavnog projekta i faze ulice Kralja Aleksandra saobraćajnice i saobraćajne signalizacije u Obrenovcu 2007
Tehnička kontrola  Glavnog projekta izvorišta vodosnabdevanja Kovina 2008
Tehnička kontrola  Glavnog projekta cevovoda čiste vode od PPV "Grgurovce" do prekidne komore u sklopu vodoprivrednog sistema " Šumanka" u opštini Lebane 2008
Tehnička kontrola  Glavnog projekta evakuacije i prečišćavanja feklanih otpadnih voda MZ Leskova, opština Tutin 2008
Tehnička kontrola  Glavnog projekta sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda u Parku prirode " Mokra Gora" - knjiga 1 Primarni kolektor 2008
Tehnička kontrola  Glavnog projekta za izgradnju kaptažnih građevina, transportnog cevovoda, rezervoar 2x150m3 i 2 crpne stanice u sklopu vodovosnabdevanja Parka prirode " Mokra Gora" 2008
Tehnička kontrola  Glavnog projekta za izgradnju kaptažnih građevina, transportnog cevovoda, rezervoar 2x150m3 i 2 crpne stanice u sklopu vodovosnabdevanja Parka prirode " Mokra Gora" 2008
Tehnička kontrola  Glavnog projekta rekonstrukcije crpne stanice, potisnog cevovoda i rezervoara na pravcima Ploča-Voćnjak-Tršić i Žeravija-Grnčara-Gnila 2008

vrh

Izvođenje Radova


Objekti za izgradnju Početak radova Faza Galerija
Rekonstrukcija dela magistralnog cevovoda u dužini od 3000m , potez od izvorišta "Ba" do Ljiga decembar 2007 završeno Galerija
Izgradnja izvorišta u naselju Batuša, opština Malo Crniće - izgradnja bunara dubine 120m, izgradnja rezervoara od 100m3, pumpna i hlorinatorska stanica novembar 2008    
Izgradnja rezervoara kapaciteta 200m3, pumpne i hlorinatorske stanice,  potisnog cevovoda od 1200m i izrada arterskog bunara u naselju Podina, opština Žitorađa novembar 2008    

 

« Reference

 

vrh

O nama
Galerija
Kontakt